Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

4 kwietnia 2014 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska odbyło się Zebranie Członków Oddziału PKG.

Głównymi punktami zebrania były:

 • sprawozdanie z XVIII Międzynarodowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz V Międzynarodowej Konferencji Młodych Geotechników, Paryż 2-5.09.2013,
 • referat pt.: "Analiza mechanizmu ścięcia przy przebiciu w platformach roboczych na podstawie symulacji numerycznych", który wygłosiła mgr inż. Katarzyna Białek z Katedry Geotechniki Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej.

 

24 stycznia 2014 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się pierwsze w tym roku Zebranie Członków Oddziału PKG.

Głównym punktem zebrania był referat pt.:

"Beton komórkowy do wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego", który wygłosiła Pani Hanna Jarosz, Dipl.-Ing z firmy Cellcontec GmbH.

 Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją

 

10 grudnia 2013 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się Zebranie Członków Oddziału PKG.

Głównym punktem zebrania był referat pt.:

"Zabezpieczenia ścian głębokich wykopów z zastosowaniem elementów inżynierii bezwykopowej oraz wzmocnienia podłoża gruntowego - realizacje, badania i analizy", który wygłosił mgr inż. Artur Jaroń z firmy ZRI CHROBOK.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją:
część 1, część 2

 

25 października 2013 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się Zebranie Członków Oddziału PKG.

Głównym punktem zebrania był referat pt.:

"Technologie XXI wieku - BIM roboty ziemne 3D", który wygłosili przedstawiciele firmy Skanska S.A.

 

 

 

12 kwietnia 2013 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne pt:

"Innowacyjne rozwiązania technologii geosyntetycznych wykorzystywane w geotechnice i budowie obiektów inżynierskich" zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PKG oraz Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. z Gliwic

W trakcie Seminarium przedstawiono następujące zagadnienia:

 • stabilizacja podłoży konstrukcyjnych dróg, torowisk i obiektów kubaturowych,
 • odbudowa osuwisk,
 • monitoring konstrukcji inżynierskich,
 • zabezpieczenie antyerozyjne skarp, nasypów i wykopów,
 • budowa ścian oporowych oraz przyczółków mostowych z gruntów zbrojonych,
 • wzmacnianie i renowacja nawierzchni drogowych oraz lotniskowych,
 • zastosowanie materiałów geosyntetycznych w budownictwie hydrotechnicznym,
 • zastosowanie technologii geosyntetycznych w budowie składowisk odpadów,
 • odwadnianie gruntów na bazie systemów drenaży bezrurowych, tzw. drenaży „francuskich”,
 • generalne zasady obliczeń konstrukcji inżynierskich z zastosowaniem geosyntetyków.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją firmy INORA

 

Jesteśmy tutaj

contentmap_module

Wybrane z galerii

Zebranie Oddziału Gdańskiego PKG w dniu 4.02.2011
Początek strony