Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

22 marca 2013 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się Zebranie Członków Oddziału PKG.

Głównym punktem zebrania były referaty nt.:

"Wybrane realizacje oraz aktualny zakres dziłalności firmy Aarsleff Sp. z o.o.".

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami referatów:

Prezentacja 1, Prezentacja 2, Prezentacja 3

 

w sprawie różnych interpretacji przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).9 listopada 2012 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się Zebranie Członków Oddziału PKG.

Głównym punktem zebrania był ciekawy i bardzo aktualny referat dr inż. Włodzimierza Cichego nt. „Geotechnika w prawie. Zmiany wynikające z nowego Rozporządzeniaw sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”.

 

 

 

2 marca 2012 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się Zebranie Członków Oddziału.

Głównym punktem zebrania był referat pt: „Systemy BBV w pokonywaniu trudności związanych z wykonawstwem kotew gruntowych”, który przedstawił Pan mgr inż. Piotr Piórko z firmy BBV Systems Sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją referatu:

część 1 , część 2

 

9 grudnia 2011 r. na  Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się Zebranie Członków Oddziału Gdańskiego PKG.

Głównym punktem zebrania był referat pt.: „Posadowienie powierzchniowe - płytowy fundament grzewczy”, który przedstawił Pan mgr inż. Wojciech Narucki
‐ dyrektor Firmy Legalett w Polsce.

 

 

 

Jesteśmy tutaj

contentmap_module

Wybrane z galerii

Zebranie Oddziału Gdańskiego PKG w dniu 4.02.2011
Początek strony