Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

in situ13 listopada 2015 r, odbyło się zebranie Oddziału. Na spotkaniu, referat pt.: "Współczesne tendencje w interpretacji zaawansowanych badań geotechnicznych in situ" wygłosił dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM Kierownik Pracowni Geologii Inżynierskiej i Geotechniki, Instytutu Geologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji pdf 2

 

 

 

 

24 kwietnia 2015 r. odbyło się zebranie PKG. Referat pt.: "Geotechniczne warunki posadowienia – bilans trzech lat obowiązywania Rozporządzenia z 25.04.2012 r." wygłosił dr inż. Grzegorz Horodecki - przewodniczący Oddziału Gdańskiego PKG.

19 grudnia 2014 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się ostatnie w tym roku zebranie.

Naważniejszym punktem naszego wigilijnego zebrania był referat pt.: "Innnowacyjne technologie w monitoringu nasypów komunika-cyjnych i obiektów inzynierskich", który wygłosił dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji
14 listopada 2014 r. o godz. 13:00 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się Zebranie Członków Oddziału, na którym prof. Adam Bolt wygłosił referat pt.: "Droga wodna na Wiśle. Potrzeby i możliwości".

14 kwietnia 2014 r. o godz. 14:15 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Gdańskiego PKG, na którym wybrano Nowe Władze Oddziału oraz Delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Komitetu Geotechniki.

 

Jesteśmy tutaj

contentmap_module

Wybrane z galerii

Zebranie Oddziału Gdańskiego PKG w dniu 4.02.2011
Początek strony