Zgodnie ze Statutem struktura Polskiego Komitetu Geotechniki jest następująca:

  • Walne Zebranie Członków PKG
  • Pezydent PKG
  • Prezydium Zarządu PKG
  • Zarząd PKG
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeńsk

Oddział Gdański PKG jest jednym z 9 Oddziałów PKG. W skład PKG wchodzą również 2 Podkomitety.

Jesteśmy tutaj

contentmap_module

Wybrane z galerii

Zebranie Oddziału Gdańskiego PKG w dniu 4.02.2011
Początek strony